Education and the School System during the National Liberation War and Revolution of Yugoslav Nations and Nationalites

Prosveta i školstvo u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Co-publisher:
SAVET AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI SFRJ
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
7–9. 9. 1983.
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
592
Short link to the book:
http://canupub.me/nd2s
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Predgovor

I OPŠTA PITANJA PROSVETNE POLITIKE U NOR I REVOLUCIJI

 1. Душан Недељковић: Развој реформе и суштине просвете и школства наше револуције
 2. Gojko Miljanić: Vojno školstvo u narodnooslobodilačkom ratu 1941—1945. godine
 3. Mihailo Apostolski: Organizaciona struktura obrazovanja i školstva u NOR-u i revoluciji u Makedoniji
 4. Hamdija Ćemerlić: Djelatnost Predsjedništva ZAVNOBIH-a na izgradnji sistema školstva u Bosni i Hercegovini
 5. Зоран Лакић: Просвјета у политици НОП-а у Црној Гори 1941—1945
 6. Mihajlo Ogrizović: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj za vrijeme NOB-e
 7. Matija Žgajnar: Kulturno-prosvetna dejavnost med NOB na Slovenskem
 8. Jašar Redžepagić: Pedagoško obeležje školstva i prosvete naroda i narodnosti Jugoslavije u periodu NOR i socijalističke revolucije (na primerima učešća prosvetnih radnika Kosova)
 9. Mihailo Palov: Idejne osnove planova i programa osnovnog vaspitanja i obrazovanja u narodnooslobodilačkom ratu na teritoriji Vojvodine
 10. Hodimir Sirotković: Uloga prosvjetnog odjela ZAVNOH-a u izgradnji sistema prosvjete i školstva na oslobođenim područjima Hrvatske

II PROSVETNI RADNIK U NOR I REVOLUCIJI

 1. Dragutin Franković: Etika partizanskog učitelja
 2. Esad Peco: Doprinos i žrtve učiteljskog kadra Hercegovine u toku NOR-a
 3. Ђуро Батрићевић: Учешће просвјетних радника Црне Горе у Ослободилачком рату и социјалистичкој револуцији
 4. Крсте Ангеловски: Просветата, школството и учителскиот кадар во НОВ и револуцијата во Македонија
 5. Nevenka Franković: Obrazovanje učitelja u Vojvodini za vrijeme NOB

III REGIONALNI RAZVOJ PROSVETE U NOR I REVOLUCIJI

 1. Владета Тешић: Авнојевски записи o просвети
 2. Миле Тодоровски: Школе на ослобођеним територијама у Македонији 1943—1944. године
 3. Drago Borovčanin: Organizacija i razvoj školstva u Bosni i Hercegovini u toku NOR-a
 4. Mate Zaninović: Prosvjeta i školstvo u Dalmaciji u toku NOB-e od 1941. do 1945.
 5. Раде Вуковић: КПЈ и развитак просвете и школства на подручју Србије у време НОР-а и револуције (1941—1945)
 6. Jelena Popov: Politika Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine u prosveti i obrazovanju 1943—1945.
 7. Slavica Pavlič: Vzgojno izobraževalno delo v partizanskih šolah na Slovenskem
 8. Mitar Papić: Nastavno-pedagoška iskustva na slobodnoj teritoriji u Bosni i Hercegovini
 9. Milan Lipovac: Prosvjeta i školstvo na oslobođenom teritoriju Slavonije (1941—1945)
 10. Slavica Plahuta: Partizansko šolstvo na Primorskem
 11. Petar Strčić: Prosvjeta i školstvo zapadne Hrvatske (Istra, Kvarnersko primorje, Gorski kotar) u NOB-i
 12. Драгутин Гроздановић: Просвета и школство на ослобођеној територији југа Србије
 13. Миомир Дашић: Изворишта и основне карактеристике развоја педагошке мисли у HOP и револуцији у Црној Гори (1941—1945)

IV POSEBNI OBLICI I FUNKCIJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA U NOR I REVOLUCIJI

 1. Вера Весковиќ-Вангели: Марксистичкото образование во народноослободителната војна и револуцијата во Македонија (1941—1945)
 2. Šefćet Plana: Prosveta i školstvo kao motiv u narodnom stvaralaštvu Kosova u periodu socijalističke revolucije
 3. Галена Куџуловска: Активноста на училишната младина против асимилаторската просветна политика на бугарскиот окупатор во Македонија
 4. Иван Ђ. Кустудија: Ваннаставни и ваншколски облици образовања и васпитања у Црној Гори у НОР-у и социјалистичкој револуцији
 5. Isak Šema: Vaspitno-obrazovni karakter albanske književnosti na Kosovu za vreme NOR i socijalističke revolucije
 6. Vida Deželak-Barič: Partijsko šolstvo med narodnoosvobodilnim bojem v Sloveniji
 7. Ljubica Acigan: Prosvetna aktivnost USAOV i AFŽ u Vojvodini u toku NOR-a
 8. Zoran Palčok: Prosvjeta i školstvo u našim zbjegovima u Egiptu i Italiji 1944—1945.
 9. Živko Pucarević: Obrazovanje u uslovima NOR-a u Sremu

DISKUSIJA