Constitution of Principality of Montenegro from 1905 in its Period

Ustav za Knjaževinu Crnu Goru od 1905. godine  u svom vremenu
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
4. 11. 2005.
Book number in Edition:
78
Book number in Department:
30
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
224
ISBN:
86-7215-183-6
COBISS.CG-ID:
10511376
Short link to the book:
http://canupub.me/rz52
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА
 2. Миомир Дашић: НЕКИ ПРЕЛОМНИ ДОГАЂАЈИ У ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА НА ПОЧЕТКУ 20. СТОЉЕЋА И ЊИХОВО РЕФЛЕКТОВАЊЕ НА ДОНОШЕЊЕ УСТАВА ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ 1905. ГОДИНЕ
 3. Мијат Шуковић: ЧИЊЕНИЦАМА ПРОТИВ НЕИСТИНИТИХ ТВРДЊИ, ЗАБЛУДА, ПРЕДРАСУДА, КРИВОТВОРЕЊА
 4. Радомир Прелевић: ЉУДСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ ПРЕМА УСТАВУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ
 5. Саша Милић: УТИЦАЈ УСТАВА ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ ИЗ 1905. Г. НА РАЗВОЈ ПРОСВЈЕТИТЕЉСКИХ ИДЕЈА У ЦРНОЈ ГОРИ
 6. Милош Старовлах: ШКОЛСКО ЗАКОНОДАВСТВО КЊАЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 7. Чедомир Богићевић: ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДСКЕ ВЛАСТИ ПРЕМА УСТАВУ КЊАЖЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ од 1905. г.
 8. Младен Вукчевић: УРЕЂЕЊЕ СУДСКЕ ВЛАСТИ У УСТАВУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ
 9. Дражен Церовић: УСТРОЈСТВО ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ ПО УСТАВУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ 1905. ГОДИНЕ (СА ПОСЕБНИМ АКЦЕНТОМ НА ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ И ВЛАДЕ)
 10. Чедомир М. Лучић: ДРЖАВНО-ПРАВНА ВИЗИЈА ЦРНЕ ГОРЕ У ЛИЧНОСТИ И ДЈЕЛУ КЊАЗА НИКОЛЕ У ВРИЈЕМЕ ДОНОШЕЊА УСТАВА 1905. ГОДИНЕ
 11. Дамјан Шећковић: ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ У ЦРНОЈ ГОРИ У ВРИЈЕМЕ ДОНОШЕЊА УСТАВА ИЗ 1905. ГОД.
 12. Василије Ј. Милић: ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ПРИЈЕ ДОНОШЕЊА ЦРНОГОРСКОГ УСТАВА 1905.
 13. Зоран Лакић: ОД ПРВОГ УСТАВА ЦРНЕ ГОРЕ 1905. ДО УСТАВНЕ ПОВЕЉЕ 2003. (Стремљења Црне Горе исказана кроз Устав за Књажевину Црну Гору)
 14. Невенка Богојевић-Глушчевић: УСТАВ ЦРНЕ ГОРЕ ИЗ 1905. ГОДИНЕ У ДОМАЋОЈ ПЕРИОДИЦИ („Политика”, „Хрватске новине” и „Српска ријеч”)
 15. Душан Ј. Мартиновић: ЈЕДАН ДРАСТИЧАН ПРИМЈЕР КРШЕЊА УСТАВА ИЗ 1905. И ПРОТЕСТИ НИКШИЋАНА ЗБОГ ДЕМОЛИРАЊА ШТАМПАРИЈЕ „НАРОДНЕ МИСЛИ’’ 1907. ГОДИНЕ