KEY WORD: paesaggi linguistici

JEZIČKI PEJZAŽI: ITALIJANIZMI U NAZIVIMA PREDUZEĆA U CRNOJ GORI

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top