KEY WORD: social capital

Konfesionalna struktura crnogorskog društva kao socijalni kapital sa stanovišta kompetitivnosti društvenog sistema Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Kulturološko-socijalne osnove nove vizije razvoja Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Ljudski i društveni kapital u nacionalnoj strategiji održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top