KLJUČNA RIJEČ: Стефан Митров Љубиша

НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ УПОТРEБЕ ГЕНИТИВА МНОЖИНЕ У ЈЕЗИКУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

О ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКОЈ СЛОЈЕВИТОСТИ ЈЕЗИКА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ 

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ПАДЕЖНЕ ВРЕМЕНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЈЕЗИКУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

О карактеристичним стилско-језичким поступцима из области текстостилистике у наративним текстовима Стефана Митрова Љубише

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Стефан Митров Љубиша и Вуков модел књижевног језика у Црној Гори

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top