KLJUČNA RIJEČ: Pinus heldreichii

Strukturne karakteristike šuma bijelog bora (Pinus heldreichii Christ) u Crnoj Gori

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top