KLJUČNA RIJEČ: sintaksostilem

Sintaksičko-stilski potencijal jezika u romanu Besnilo Borislava Pekića

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

O redu riječi kao sintaksičko-stilističkoj kategoriji u jeziku Petra II Petrovića Njegoša

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top