KLJUČNA RIJEČ: univerzalna konceptualna metafora

Pojmovna metafora muškarac u crnogorskom kulturnom scenariju

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top