Atlas zemljišta Crne Gore

Soil Atlas of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
3
Format:
24,8 x 36,5 cm
Broj strana:
158
ISBN:
978-86-7215-409-2
COBISS.CG-ID:
33936144
Bibliografska jedinica:

Mihailo Burić, Budimir Fuštić, Predrag Bulajić, Atlas zemljišta Crne Gore, Izdanja Leksikografskog centra, 3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/e790
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI