Kosmičko ja

Ja sam ti
Autor / Autori:
Cosmic I
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
I am you
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Godina izdanja:
Prevodilac:
Format:
21 x 24 cm
Broj strana:
120
ISBN:
978-86-7025-612-5
COBISS.CG-ID:
200362252
Bibliografska jedinica:

Todor M. Stevanović, Kosmičko ja — Ja sam ti, Zajednička izdanja, nenumerisano, Izdanja van odjeljenja, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/9k5v
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI