Obrazovanje i mediji

Education and Medias
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
21. 12. 2006.
Broj knjige u ediciji:
88
Broj knjige u odjeljenju:
34
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
248
ISBN:
978-86-7215-210-4
COBISS.CG-ID:
13093904
Bibliografska jedinica:

Obrazovanje i mediji, Zbornici radova sa naučnih skupova, 88, Odjeljenje društvenih nauka, 34, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2008.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/f459
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

  1. Павле Газивода: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА
  2. Павле Газивода: ЕДУКАТИВНА ФУНКЦИЈА МЕДИЈА
  3. Синиша Јелушић: КРИЗА МЕДИЈА И/ИЛИ КРИЗА ОБРАЗОВАЊА
  4. Бошко М. Влаховић: СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ОРГАНИЗАЦИЈИ И ПРИМЕНИ МЕДИЈА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
  5. Милица Костић: ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ИНОВАТИВНЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА И УЛОГА МЕДИЈА
  6. Зоран Лакић: СТВАРАЛАЧКА КРИТИКА И МЕДИЈИ У ЦРНОЈ ГОРИ
  7. Срђан Вукадиновић: КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ УЛОГЕ ОБРАЗОВАЊА И МЕДИЈА У ТРАНЗИЦИЈИ СТРУКТУРНИХ СЕГМЕНАТА СВИЈЕСТИ
  8. Жељко Рутовић: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
  9. Никола Мијановић: УЛОГА ДИДАКТИЧКИХ МЕДИЈА У ПРОЦЕСУ САВРЕМЕНО ОРГАНИЗОВАНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
  10. Саша Милић: НЕГАТИВНИ УТИЦАЈИ ВИЗУЕЛНИХ МЕДИЈА НА ВАСПИТЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
  11. Саво Лаушевић: МЕДИЈИ И ИДЕНТИТЕТ
  12. Славица Перовић: НАСЛОВ КАО ТЕКСТ
  13. Звездан Вукановић: НУЖНОСТ ОБРАЗОВАЊА МЕДИЈСКОГ КАДРА ЈАВНОГ РТВ СЕРВИСА: ПОМИРИТИ СЛОБОДУ И ОДГОВОРНОСТ
  14. Жарко Ђуровић: МОЗАИК МЕДИЈСКИХ НАРАВИ
  15. Катарина Тодоровић: КОМУНИКАЦИЈА И МЕДИЈИ У ФУНКЦИЈИ ВАСПИТНИХ УТИЦАЈА
  16. Ненад Вуковић: KЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКИ СТАНДАРД И МЕДИЈИ (ОБРАЗОВНИ АСПЕКТ)
  17. Велизар Средановић: МЕДИЈИ И ОБРАЗОВАЊЕ (ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ)
  18. Божена Јелушић: МЕДИЈИ И НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ
  19. Милорад Симуновић: ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ КАО ФАКТОРИ ТРАУМАТИЗМА ПОСТ-МОДЕРНЕ
  20. Борис Б. Брајовић: ХИПЕРМНЕЗИЈА И АМНЕЗИЈА ИЛИ МНЕМОТЕХНИКЕ У ОБРАЗОВАЊУ И МЕДИЈИМА
  21. Вукић Илинчић: ОБРАЗОВНИ ЗНАЧАЈ ЧАСОПИСА „ПРОСВЈЕТА” У КЊАЖЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ