Petar Drugi Petrović Njegoš.
Dvjesta godina od rođenja (1813–2013)

Petar II Petrović Njegoš. Two Hundred Years from his Birth (1813–2013)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
31. 10. 2013. — 1. 11. 2013.
Broj knjige u ediciji:
125
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
522
ISBN:
978-86-7215-345-3
COBISS.CG-ID:
25763600
Bibliografska jedinica:

Petar Drugi Petrović Njegoš. Dvjesta godina od rođenja (1813–2013), Zbornici radova sa naučnih skupova, 125, Odjeljenje humanističkih nauka, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/r3mo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Момир Ђуровић: Његош је и данас стално са нама
 2. Радомир В. Ивановић: Уводна ријеч
 3. Драгутин П. Вукотић: Генијални Његош, без претензије за канонизацију
 4. Владимир Осолник: Петар II Петровић Његош, динарска раса и усмена народна епика у очима антрополога Јована Цвијића и психолога Владимира Дворниковића
 5. Миомир Дашић: Петар II Петровић Његош у револуцији 1848–1849. године
 6. Милица Костић: Његошеви доприноси и покушаји унапређивања економског стања и животних услова
 7. Тонко Мароевић: Двострука колијевка, један храм
 8. Љубомир Зуковић: Мисаони распони и домети у Његошевом Лажном цару Шћепану Малом
 9. Соња Томовић-Шундић: Његошева свјетлосна метафизика
 10. Ђорђе Борозан: Његошева дипломатија
 11. Бранислав Остојић: Два Петра Петровића и Вуков модел књижевног језика
 12. Зоран Лакић: Зашто је Његошева мисао трајна и свевремена
 13. Синиша Јелушић: Његошева пјесничка хипотеза о бивству зла
 14. Радмило Н. Маројевић: Субјекатско­‑објекатска инверзија и поетика тамних мјеста
 15. Milica Jakóbiec-Semkowowa: Владичине ноћи у европском романтичарском контексту
 16. Бојка Ђукановић: Његош и Милтон, генеза и проблеми
 17. Весна Килибарда: Први италијански преводи Његошеве поезије
 18. Милорад Јеврић: Најважнији доприноси његошологији
 19. Мироје Вуковић: Његошева хуманистичка досљедност
 20. Радомир В. Ивановић: Најзначајније монографије и коментари као подстицај развоју његошологије у другој половини XIX вијека
 21. Ненад Вуковић: Тумачења Горског вијенца и књижевне теорије
 22. Милоје М. Ракочевић: Посредна каузалност у Његошевом делу
 23. Душан Ичевић: Моћ Његошеве мисли
 24. Бранка Радовић: Две велике прославе Његошевих јубилеја, 1951. и 2013, Цетиње и Подгорица
 25. Весна Вукићевић-Јанковић: Његош као жертва ‘благородног чувства’
 26. Ана Б. Пејановић: Његошева фразеологија
 27. Посебна издања о Његошу 1851–2013 (Сачинио Добрило Аранитовић).