Politička misao Džona Plamenca

Political Reflection of John Plamenatz
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
14. 05. 2009.
Broj knjige u ediciji:
113
Broj knjige u odjeljenju:
40
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
236
ISBN:
978-86-7215-294-4
COBISS.CG-ID:
20399120
Bibliografska jedinica:

Politička misao Džona Plamenca, Zbornici radova sa naučnih skupova, 113, Odjeljenje društvenih nauka, 40, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/t3sn
Scroll to Top