Законодавна активност Црне Горе која се односи на заштиту Скадарског језера са посебним освртом на мјере међународно-правне заштите овог објекта

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top