Kratko uputstvo za rad

Korišćenje alata za pregled pojedinačne knjige

Uputstvo
1

Prethodna strana

Pretraga

Pretraga teksta u knjizi

1

Prethodna strana

2

Naredna strana

2

Naredna strana

3

Na početak

3

Na početak

4

Na kraj

4

Na kraj

Z

Zumiranje strane

S

Sadržaj

M

Markiraj

A

Automatsko listanje

B

Bilješke

P

Pogled na knjigu preko punog ekrana. Na isto dugme se pogled vraća na prethodnu veličinu (ili pritiskom na tipku ESC).

J

Izbor jezika

T

Selektovanje teksta u knjizi

pregled knjige po sadržaju

Uputstvo 3
1

Sadržaj

2

Klikom na (1) otvara se sadržaj knjige. Klikom na neki naslov knjiga se otvara na strani izabranog naslova. Sadržaj se zatvara pritiskom na X u gornjem desnom uglu sadržaja.

Selektovanje i kopiranje tekstova

Uputstvo 5
1

Selektovanje teksta

2

Selektovanje teksta sa opcijom kopiranja i korišćenja.

PRETRAŽIVANJE TEKSTA KNJIGE

Uputstvo 6
1

Unos tražene riječi

2

Nađene riječi po stranama.

3

Markirana tražena riječ na strani.

DODAVANJE MARKERA („listice“)

Uputstvo 4
1

Markiranje

2

Dodavanje „listice“ na konkretnoj strani koja će se pojaviti sa strane knjige, i kad je knjiga „zatvorena“. Ostaje sačuvana i prikazuje se prilikom sljedeće posjete knjizi.

3

Postavljen marker (listica).

Rad sa bilješkama u sklopu pojedinačne knjige

Uputstvo 2
1

Bilješke

2

Dodavanje bilježaka na strani (tekst, podvlačenje, zaokruživanje). Moguće je i brisanje, određivanje boja, dodavanje teksualne bilješke. Poslije korišćenja snimiti klikom na predzadnju ikonu (disketa). Bilješke će biti sačuvane za buduću upotrebu ukoliko knjigu gledate na istom kompjuteru na kom ste bilješke i napravili.

Scroll to Top