Kratko uputstvo za rad

Korišćenje alata za pregled pojedinačne knjige

Pretraga

Pretraga teksta u knjizi

1

Prethodna strana

1

Prethodna strana

2

Naredna strana

2

Naredna strana

3

Na početak

3

Na početak

4

Na kraj

4

Na kraj

Z
Zumiranje strane
S

Sadržaj

M
Markiranje
A
Automatsko listanje
B

Bilješke

P
Pogled na knjigu
preko punog ekrana.
Na isto dugme se pogled
vraća na prethodnu veličinu
(ili pritiskom na tipku ESC).
T
Selektovanje
teksta u knjizi

pregled knjige po sadržaju

1
Sadržaj
2

Klikom na (1) otvara se sadržaj knjige.
Klikom na neki naslov knjiga se otvara
na strani izabranog naslova.
Sadržaj se zatvara pritiskom na X
u gornjem desnom uglu sadržaja.
Neophodno je na svom kompjuteru
izabrati odgovarajuće pismo (ćitilica ili latinica),
u zavisnosti od korišćenog pisma u knjizi. 

Selektovanje i kopiranje tekstova

1

Selektovanje teksta

2
Selektovanje teksta sa opcijom
kopiranja i daljeg korišćenja.

PRETRAŽIVANJE TEKSTA KNJIGE

1

Unos tražene riječi.

2
Nađene riječi po stranama.
3

Markirana tražena riječ na strani.

DODAVANJE MARKERA („listice“)

1
Markiranje
2
Dodavanje „listice“ na konkretnoj strani
koja će se pojaviti sa strane knjige,
i kad je knjiga „zatvorena“. Ostaje sačuvana
i prikazuje se prilikom sljedeće posjete knjizi.
3
Postavljen marker (listica).

Rad sa bilješkama u sklopu pojedinačne knjige

1

Bilješke

2
Dodavanje bilježaka na strani
(tekst, podvlačenje, zaokruživanje).
Moguće je i brisanje, određivanje
boja, dodavanje teksualne bilješke.
Poslije korišćenja snimiti klikom
na predzadnju ikonu (disketa).
Bilješke će biti sačuvane za buduću
upotrebu ukoliko knjigu gledate
na istom kompjuteru na kom ste
bilješke i napravili.

PREUZIMANJE POJEDINAČNIH PDF RADOVA
IZ ZBORNIKA I PERIODIKE

1
Klikom na prikazano dugme otvara se
sadržaj sa linkovima za preuzimanje pojedinačnih
PDF fajlova iz konkretne knjige.
2
Klikom na neki od ponuđenih tekstova
preuzima se PDF konkretnog rada.
U zavisnosti od pretraživača kojeg
koristite PDF će se ili otvoriti u
novom prozoru ili će biti snimljen
u Download folder na vašem kompjuteru.
Scroll to Top