ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ У ПРАВИМА СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ ПРИМОРСКИХ ГРАДОВА И У ЗАКОНОДАВСТВУ ПЕТРОВИЋА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top