Tri hipoteze о normalnoj ceni u jugoslovenskoj privredi i potpuno rešenje Marksovog transformacionog problema

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top