KLJUČNA RIJEČ: књаз Никола Петровић

Богишићев утицај на правну лексику Лазе Костића током превођења Дернбургових „Пандекта”

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top