KLJUČNA RIJEČ: тест главног циља трансакције или аранжмана

Супротстављање избегавању плаћања пореза у међународном контексту: опште антиабузивне мере против злоупотребе пореских уговора

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top