KLJUČNA RIJEČ: Јапан

Богишићеви записи о утицају Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору на систематику Јапанског грађанског законика од 1890. године

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top