KLJUČNA RIJEČ: kuća

Kuće i pomoćni objekti u Pivi na kraju XIX i početkom XX vijeka sa leksičkim tumačenjima naziva

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

GRADITELJSKO NASLJEĐE RURALNOG URBANIZMA I STAMBENE ARHITEKTURE BASENA SKADARSKOG JEZERA NA TERITORIJI CRNE GORE

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top