KLJUČNA RIJEČ: Politrauma

Trijaža ugroženih pacijenata u urgentnim centrima — algoritmi

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Politrauma — izazovi zanemarenih bolesti savremenog doba. Ortopedske povrede i politrauma

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Trauma jetre i hanging manevar

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Hirurško zbrinjavanje povreda debelog crijeva

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Sistemske komplikacije kraniocerebralne povrede

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top