Achievements and Perspectives of Modern Urology Development

Scientific Meeting dedicated to the 80th anniversary of birth and the 50th anniversary of scientific work of academician Dragutin Vukotić

Dostignuća i perspektive razvoja savremene urologije
Original title:
Subtitle in original language:
Skup posvećen 80-godišnjici života i 50-godišnjici naučnog rada akademika Dragutina Vukotića
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
14. 10. 2004.
Book number in Edition:
73
Book number in Department:
9
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
148
ISBN:
978-86-7215-171-2
COBISS.CG-ID:
9836560
Short link to the book:
http://canupub.me/e4uf
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Милан Драговић: РИЈЕЧ УРЕДНИКА 
 2. Владимир Војводић: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА 
 3. Момир Ђуровић: АКАДЕМИК ДРАГУТИН ВУКОТИЋ И ЦАНУ 
 4. Милош Цимбаљевић: ДОПРИНОС МЕДИЦИНСКОЈ ЛИТЕРАТУРИ АКАДЕМИКА ДРАГУТИНА ВУКОТИЋА 
 5. Радомир В. Ивановић: ЕНЕРГИЗАМ НАУЧНИХ И ЕТИЧКИХ НАЧЕЛА 
 6. Драган К. Вукчевић: ХРОНИКА ЈЕДНЕ КЊИГЕ 
 7. Ђоко Јочић: МЕДИЦИНСКА ДЈЕЛАТНОСТ АКАДЕМИКА ДРАГУТИНА ВУКОТИЋА 
 8. Драгутин П. Вукотић: ОБРАЋАЊЕ УЧЕСНИЦИМА СКУПА 
 9. Војислав Глигоровић: РАЗВОЈ УРОЛОГИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ 
 10. Драгутин П. Вукотић: ПАНСЕКСУАЛИЗАМ 
 11. Сава Мићић: САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У АНДРОЛОГИЈИ 
 12. Momir H. Polenaković: CHOICE OF MODALITY FOR TREATMENT OF DIABETICS WITH END-STAGE RENAL DISEASE. HOW WE TREAT DIABETIC PATIENTS ON MAINTENANCE HEMODIALYSIS – EXPERIENCE FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
 13. Јован Хаџи-Ђокић: УРИНАРНЕ ДЕРИВАЦИЈЕ ПОСЛЕ ТОТАЛНЕ ЦИСТЕКТОМИЈЕ ЗБОГ КАРЦИНОМА МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ 
 14. Јован Стојков, Јово Богдановић: МОГУЋНОСТИ САВРЕМЕНОГ ЛЕЧЕЊА У УРООНКОЛОГИЈИ 
 15. Душан Манојловић, Борислав Стијеља: ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ ФЕОХРОМОЦИТОМА