Two Hundred Years of the Code General of Montenegro and Hills

Dvjesta godina Zakonika obščeg crnogorskog i brdskog
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
30. 10. 1998.
Book number in Edition:
53
Book number in Department:
23
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
288
ISBN:
86-7215-110-0
Short link to the book:
http://canupub.me/mikl
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: БАШТИНА КРОЗ ВРИЈЕМЕ ПРОНОСИ ЦРНОГОРСКО ИМЕ
 2. Јелена Даниловић: О ОДРЕДБАМА ЗАКОНИКА ОБШЧЕГ ЦРНОГОРСКОГ И БРДСКОГ КОЈЕ НИСУ БИЛЕ ПРЕУЗЕТЕ У ЗАКОНИК КЊАЗА ДАНИЛА
 3. Мијат Шуковић: ЗАКОНИК ОБШЧИ ЦРНОГОРСКИ И БРДСКИ ИСТОРИЈСКИ-РАЗВОЈНО ПРЕЛОМНА ТВОРЕВИНА И ВРИЈЕДНОСТ
 4. Влајко Брајић: ИЗВОРИ И УТИЦАЈИ ЗАКОНИКА ОБШЧЕГ ЦРНОГОРСКОГ И БРДСКОГ
 5. Чедомир Богићевић: ЗАКОНИК ПЕТРА I — МОСТ НА ПРИЈЕЛАЗУ ЦРНОГОРСКОГ ДРУШТВА У ГРАЂАНСКО СТАЊЕ ЦРНОГОРСКЕ ДРЖАВНОСТИ
 6. Бранислав Остојић: ДВА АСПЕКТА ЈЕЗИКА ЗАКОНИКА ОПШЧЕГА ЦРНОГОРСКОГ И БРДСКОГА И ДВА ЊЕГОВА ЈЕЗИЧКА СЛОЈА
 7. Милорад Перовић: ОПШТИ ЗАКОНИК ЦРНОГОРСКИ И БРДСКИ (1796/98,1803) — КРИВИЧНО-ПРАВНИ АСПЕКТ
 8. Биљана Ђуричин: О НЕКИМ ПРОЦЕСНИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНИКА ОПШЧЕГ ЦРНОГОРСКОГ И БРДСКОГ
 9. Чедомир Лучић: ЗАКОНИК ОБШЧИ ЦРНОГОРСКИ И БРДСКИ КАО СВЈЕДОЧАНСТВО ПОРОКА ТОГА ВРЕМЕНА
 10. Милисав Чизмовић: ПРЕСЈЕК ГЛЕДАЊА О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНИКА ПЕТРА I
 11. Владимир Јовићевић: ПРИМЈЕНА ЗАКОНИКА ОБШЧЕГ ЦРНОГОРСКОГ И БРДСКОГ
 12. Милорад Миловић: ИСТОРИОГРАФИЈА И ПРАВНО-ИСТОРИЈСКИ РАДОВИ О СТЕГИ И ЗАКОНИКУ ОБШЧЕМ ЦРНОГОРСКОМ И БРДСКОМ
 13. Милорад Миловић: БИБЛИОГРАФИЈА ОДЛУКЕ, СТЕГЕ И ЗАКОНИКА ОБШЧЕГ ЦРНОГОРСКОГ И БРДСКОГ