Proceeding of the Department of Social Sciences, 11/1997

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 11/1997
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
11
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
284
ISSN:
0350-5472
Short link to the book:
http://canupub.me/q6bw
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

I дио — Округли сто: НАУЧНО ДЈЕЛО ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И МУЗЕОЛОГИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ

 1. Петар Влаховић: НАУЧНО ДЕЛО ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА У СВЕТЛУ ЕТНОЛОГИЈЕ И МУЗЕОЛОГИЈЕ
 2. Марија Црнић Пејовић: ОБЛИЦИ ДУХОВНЕ КУЛТУРЕ У ДЈЕЛИМА ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА
 3. Драгана Радојичић: ЗНАЧАЈ ПРОУЧАВАЊА СТАНОВНИШТВА И ЕТНИЧКЕ ИСТОРИЈЕ У ДЈЕЛИМА ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА
 4. Бреда Влаховић: КУЋА И КУЛТУРА СТАНОВАЊА У МОНОГРАФСКИМ ДЕЛИМА ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА
 5. Тања Вујачић: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЗАШТИТА НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА
 6. Љиљана Ђуришић, Владислав Ивановић: ЈОВАН ВУКМАНОВИЋ — МУЗЕОЛОГ И ОСНИВАЧ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА ЦРНЕ ГОРЕ НА ЦЕТИЊУ
 7. Зорица Мрваљевић: НАУЧНО ДЈЕЛО ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И МУЗЕОЛОГИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ
 8. Милева Пејаковић-Вујошевић: ДОБРОТСКА НОШЊА У ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ ДР ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА
 9. Драгана Лалошевић: МАСЛИНАРСТВО У ДЈЕЛИМА ЈОВАНА ВУКМАНОВИЋА
 10. Момир Никић: ЈАГЊЕ У ВАРЕНИЦИ
 11. Мирко Барјактаровић: О ЈЕДНОЈ САВРЕМЕНОЈ ПОРОДИЧНОЈ ЗАДРУЗИ

II дио

 1. Наталија А. Нарочницка: ДИЛЕМА „РУСИЈА И ЕВРОПА” НА ПРАГУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА У СВЈЕТЛУ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОЗОФСКИХ ОСНОВА ИСТОРИЈЕ
 2. Богумил Храбак: ПЛЕМЕНА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗМЕЂУ ТУРСКИХ ГОСПОДАРА И ВОЈНИЧКИ НЕАКТИВНИХ МЛЕЧАНА ОД 1684. ДО ПАДА ХЕРЦЕГ НОВОГ 1687. ГОДИНЕ
 3. Невенка Богојевић-Глушчевић: СТАТУТАРНИ ПРОПИСИ И ПРАВНА ПРАКСА У КОТОРУ У XIV ВИЈЕКУ

III дио — Представљање ИЗАБРАНИХ ДЈЕЛА академика Обрена Благојевића (Драгутин Вукотић, Миомир Дашић, Мијат Шуковић, Бранислав Шошкић, Петар Влаховић, Чедомир Драшковић, Обрен Благојевић)

IV дио — Промоција књиге академика Мијата Шуковића: САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА — ОСНОВНА СИСТЕМСКА ОБИЉЕЖЈА (Милинко Шарановић, Александар Фира, Војислав Становчић, Мијат Шуковић)