Proceeding of the Department of Social Sciences, 17/2006

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 17/2006
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
17
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
396
ISSN:
0350–5472
Short link to the book:
http://canupub.me/b47q
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Слободан Томовић: ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАТИЈА
 2. Милица Костић: ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЦРНЕ ГОРЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
 3. Смиљана Ђуровић: СПОЉНА ТРГОВИНА И УЧЕШЋЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА
 4. Милева Филиповић: НАУКА И ЖЕНЕ
 5. Невенка Богојевић-Глушчевић: ПРАВНИ ОБИЧАЈИ У РИМСКОЈ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈИ И ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ
 6. Јелена Гускова: СПОЉНА ПОЛИТИКА РУСИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
 7. Петар Влаховић: ОСВРТ НА ЖИВОТ И НАУЧНО ДЕЛО АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА
 8. Тања Вујовић: АНДРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ 1870-1939
 9. Здравко Делетић: МЕТОДОЛОШКЕ СТРАНПУТИЦЕ ПИСАЊА ЗАВИЧАЈНЕ ИСТОРИЈЕ
 10. Нада Томовић: СТАВ РУСКЕ ДУМЕ ПРЕМА АНЕКСИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1908-1909. ГОДИНЕ
 11. Радивоје Шуковић: НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ ЦРНОГОРСКА БИБЛИОГРАФИЈА 1494-1994. И ЊЕГОВО ОСТВАРИВАЊЕ
 12. Павле Газивода: ДРУШТВЕНЕ ПРОМЈЕНЕ И ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАЊЕ
 13. Зорица Мрваљевић: ДРУШТВЕНИ ТРЕТМАН МУЗЕОЛОГИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 14. Душан Ј. Мартиновић: ДВА НЕОБЈАВЉЕНА ТЕСТАМЕНТА
 15. Мирко Барјактаровић: О НЕКИМ „КООПЕРАНТСКИМ” ДОМАЋИНСТВИМА КОД БЕРАНА
 16. ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ НЕЗАОБИЛАЗНО У ИСТОРИОГРАФИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ АКАДЕМИКА МИОМИРА ДАШИЋА
 17. ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА РАДОВА СЕЛО У ЦРНОЈ ГОРИ