Proceeding of the Department of Social Sciences, 18/2007

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 18/2007
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
18
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
296
ISSN:
0350–5472
Short link to the book:
http://canupub.me/ydjn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Миомир Дашић: ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У СТАРОЈ ЦРНОЈ ГОРИ И БРДИМА ПРИЈЕ И У ВРИЈЕМЕ ТУРСКИХ ВОЈНИХ ПОХОДА НА ЦРНУ ГОРУ 1712. И 1714. ГОДИНЕ
 2. Зоран Лакић: ПОЛОЖАЈ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У САСТАВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
 3. Милица Костић: УЛОГА ТРЖИШТА У ТРАНЗИЦИЈСКОМ И ПОСТТРАНЗИЦИЈСКОМ ПРОЦЕСУ
 4. Душан Ј. Мартиновић: УЧИТЕЉ МИХАИЛО КРЦУНОВ СТРУГАР И ЊЕГОВА СЈЕЋАЊА НА КРАЉА НИКОЛУ И ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ
 5. Радован Бакић: ЕТНИЧКЕ И ВЈЕРСКЕ ПРОМЈЕНЕ У ПЛАВСКО-ГУСИЊСКОМ БАСЕНУ
 6. Радован Вукадиновић: ПРОШИРЕЊЕ ЕУ – УСПОНИ И ПАДОВИ
 7. Радуле Кнежевић: ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА СЛОБОДЕ
 8. Милан Поповић: ФРОЈДОВ АНТРОПОЛОШКИ ПЕСИМИЗАМ
 9. Ђуро Шушњић: РЕЛИГИЈА И НАУКА
 10. Владо Стругар: ЂОРЂЕ О. ПИЉЕВИЋ, ЧОВЕК ИДЕЈА И АКЦИЈЕ.
 11. Луан Омари: УСТАВНИ ПРОБЛЕМИ РЕПУБЛИКЕ АЛБАНИЈЕ
 12. Невенка Богојевић-Глушчевић: РИМСКО ПРАВО И ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ
 13. Александар-Алекс Јовићевић: О ЈЕЗИКУ У ЦРНОЈ ГОРИ
 14. Владимир Јовићевић: ЈАНКО ВУКОТИЋ НА МОЈКОВЦУ
 15. Илија Павловић: МЕЂУСОБНЕ ВЕЗЕ БОКЕЉА СА ЈУЖНИМ СЛОВЕНИМА
 16. Милева Филиповић: HOMO АCАDEMICUS: СОЦИОЛОШКА АНАЛИЗА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СВИЈЕТА
 17. Нобухиро Шиба: СТУДИЈЕ БАЛКАНА У ЈАПАНУ