PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF HUMANITIES, 3/2016

GLASNIK ODJELJENJA HUMANISTIČKIH NAUKA, 3/2016
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
3
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
348
ISSN:
2337-0122
COBISS.CG-ID:
25642000
Short link to the book:
http://canupub.me/mpwn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Миомир Дашић: БИБЛИОГРАФИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ ЧАСОПИСА ТЕМЕЉАН ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
 2. Зоран Лакић: ТИТО И ДРАЖА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИМ СТОЛОМ
 3. Бранислав Остојић: О ЛЕКСИЧКОЈ СЛОЈЕВИТОСТИ И НЕКИМ ЛЕКСИЧКО-ТВОРБЕНИМ НОВИНАМА У ПИСАНОЈ РИЈЕЧИ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 4. Ђорђе Борозан: ДРЖАВНОПРАВНИ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
 5. Радомир В. Ивановић: ВРСТЕ И ЖАНРОВИ ИСТОРИЈСКОГ РОМАНА ЧЕДА ВУКОВИЋА
 6. Радмило Н. Маројевић: ЛИНГВИСТИКА И ПОЕТИКА „ТАМНИХ МЈЕСТА” У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ” КАО МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВ
 7. Здравко М. Делетић: ЦРНА ГОРА И СЈЕВЕРНА АЛБАНИЈА 1914–1918
 8. Драшко Дошљак: МИКРОТОПОНИМИЈА ПЕТЊИКА
 9. Владимир Остојић: ЈЕЗЕРСКО-ШАРАНСКИ ГОВОР ПРЕМА ГОВОРИМА У ОКРУЖЕЊУ И ПРЕМА ВУКОВОМ ЈЕЗИКУ
 10. Славко Ж. Станојчић: АНАЛОГИЈЕ И ДИЈАЛЕКТИЧКИ РАЗВОЈ У ОСНОВАМА НОВИЈИХ ДИСЦИПЛИНА У ОКВИРИМА ОПШТЕ ЛИНГВИСТИКЕ
 11. Олга Војичић-Коматина: ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПОЕЗИЈИ МИРКА БАЊЕВИЋА
 12. Данијела Радојевић: О ЗНАЧЕЊИМА И ФУНКЦИЈАМА БЕСПРЕДЛОШКОГ ИНСТРУМЕНТАЛА У ЈЕЗИКУ МЕЂУРАТНЕ ЦРНОГОРСКЕ ПРИПОВЈЕДАЧКЕ ПРОЗЕ
 13. Милан Шћекић: НЕКИ ИЗВЈЕШТАЈИ О ОСМАНСКИМ НАСИЉИМА У ПРЕКОГРАНИЧНИМ КРАЈЕВИМА УОЧИ БАЛКАНСКИХ РАТОВА (1908–1912)
 14. Жарко Лековић: ОСЛОБОЂЕЊЕ БИЈЕЛОГ ПОЉА И ПЉЕВАЉА 1912. ГОДИНЕ
 15. Вукић Илинчић: ОПРАВДАНОСТ БАЛКАНСКИХ РАТОВА ПРЕМА ЈАВНОМ МЊЕЊУ У ЦРНОЈ ГОРИ 1912/1913. ГОДИНЕ 
 16. Маријана Стамова: СЛИКА САВЕЗНИКА У БАЛКАНСКОМ РАТУ У БУГАРСКОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ И У БУГАРСКОЈ ШТАМПИ
 17. Никола Зечевић: АНАЛИЗА ИЗВЈЕШТАЈА МЕЂУНАРОДНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ КАРНЕГИЈЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА МИР О БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА, 1912–1913