Proceedings of the Department of Humanities, 4/2018

Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka, 4/2018
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
4
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
248
ISSN:
2337-0122
COBISS.CG-ID:
25642000
Short link to the book:
http://canupub.me/y482
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радомир В. Ивановић: Однос историје, стварности и умјетности у тетралогијама романа посвећеним Првом свјетском рату
 2. Нико Мартиновић: Допринос Шобајића развоју црногорске умјетности и културе
 3. Радмило Н. Маројевић: Његошеве споменарске пјесме с текстолошког и версолошког становишта: Поетика жанра
 4. Здравко М. Делетић, Владан Р. Виријевић: Балкански народи и велике силе у XIX и ХХ вијеку
 5. Marko Petrak: Liber Sclavorum qui dicitur Methodius O najstarijoj bizantsko-slavenskoj pravnoj zbirci u Duklji
 6. Нико Мартиновић: Петар Лубарда — стваралац неукротиве индивидуалности
 7. Јелена Башановић-Чечовић: Језичко-стилске доминанте у роману „Сви моји” Зувдије Хоџића
 8. Владимир Остојић: Семантичка идентификација неких именичких одредница из Црне Горе у Вуковом Рјечнику из 1818.
 9. Славко Ж. Станојчић: Синтаксичка структура као база изведене ријечи — дискурсни аспекти у нормирању језика
 10. Филип Ивановић: Педагошка и терапеутска улога философије код Климента Александријског
 11. Иван Чоловић: Проблеми критике политичких митова
 12. Веселин Булатовић: Методички приступ роману Хајдуци Бранислава Нушића