Proceedings of the Department of Arts, 20/2002

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 20/2002
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
20
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
168
ISSN:
0350–5480
Short link to the book:
http://canupub.me/6qqc
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радосав Бошковић, Мјечислав Малецки: ИСТРАЖИВАЊА ДИЈАЛЕКАТА СТАРЕ ЦРНЕ ГОРЕ С ОСВРТОМ НА СУСЕДНЕ ГОВОРЕ
 2. Живојин Станојчић: АКТИВНО ЈЕЗГРО КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА И ЊЕГОШЕВ ЈЕЗИК
 3. Бранислав Остојић: МЈЕСТО И ЗНАЧАЈ ЈЕЗИКА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ И МАРКА МИЉАНОВА У ПРОЦЕСУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ВУКОВА МОДЕЛА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
 4. Божо Ћорић: О ПОЈМУ МОТИВАЦИЈЕ У ТВОРБИ РЕЧИ
 5. Милош Ковачевић: ПРОПОРЦИОНАЛНЕ У СИСТЕМУ ПОРЕДБЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА СА ЗНАЧЕЊЕМ ЈЕДНАКОСТИ
 6. Зорица Радуловић: СТИЛОГЕНОСТ КУМУЛАЦИЈЕ У ДЈЕЛУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 7. Јелица Стојановић: ПРАВОПИС БЈЕЛОПОЉСКОГ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА
 8. Живко Ђурковић: УМЈЕТНИЧКО У ОГРАНЦИМА ЗА ИСТ0РИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ ВУКА ВРЧЕВИЋА
 9. Љиљана Пајовић-Дујовић: РОМАНИ ВУКАШИНА ПЕРОВИЋА
 10. Душан Ј. Мартиновић: ПУШКИН И ЦРНА ГОРА

ХРОНИКА

 1. Слободан Калезић: СТУДИЈА О СИГНАЛИЗМУ
 2. Велизар Бошковић: САМОСВОЈНОСТ ПОЕТСКОГ ИЗРАЗА