Proceedings of the Department of Arts, 21/2003

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 21/2003
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
21
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
210
ISSN:
0350–5480
Short link to the book:
https://canupub.me/z02p
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин Станојчић: ЈЕЗИЧКЕ ОЗНАКЕ “БЕЗЛИЧНОГ” И “ОПШТЕГ” КОД ЊЕГОША И АНДРИЋА
 2. Богдан Л. Дабић: БРОЈЕВИ КАО СТИЛСКО СРЕДСТВО КВАНТИФИКАЦИЈЕ У ЛУЧИ МИКРОКОЗМА
 3. Божо Ћорић: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ФЕМИНИЗАЦИЈА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 4. Бранислав Остојић: СЛОЈЕВИТОСТ ЉУБИШИНЕ ЛЕКСИКЕ У ДАНИЧИЋЕВУ РЈЕЧНИКУ ЈАЗУ
 5. Ненад Вуковић: РИЈЕЧИ У ДУРМИТОРСКОМ КОЛОПЛЕТУ
 6. Стана Ристић: ПРИСТУП ГРАМАТИЧКИМ РЕЧИМА У ЛЕКСИКОГРАФСКОМ И ТЕОРИЈСКОМ РАДУ МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
 7. Срето Танасић: ДОПРИНОС МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА ИЗУЧАВАЊУ ПАСИВНЕ ДИЈАТЕЗЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 8. Зорица Радуловић: ФИГУРЕ ПОНАВЉАЊА У ПОЕЗИЈИ ЖАРКА ЂУРОВИЋА
 9. Рајка Глушица: ОСАМОСТАЉИВАЊЕ РЕЧЕНИЧНИХ ЧЛАНОВА У ПРИПОВЈЕТКАМА СИМА МАТАВУЉА
 10. Радомир В. Ивановић: ДОПРИНОС КОМПАРАТИВНОМ ПРОУЧАВАЊУ ПРЕДАЈНИХ ОБЛИКА (Пословице и мудре изреке у Љубишином дјелу)
 11. Жарко Ђуровић: ВРХУНСКО ДЈЕЛО НАШЕ ЛИТЕРАТУРЕ
 12. Живко Ђурковић: ЊЕГОШЕВА ПИСМА КАО УМЈЕТНИЧКИ ЕНТИТЕТИ
 13. Љиљана Пајовић Дујовић: ПРОЗА ВУКА ВРЧЕВИЋА ИЗМЕЂУ ЕТНОГРАФСКОГ И УМЈЕТНИЧКОГ
 14. Соња Томовић-Шундић: КЊИЖЕВНА ВИЗИЈА МИОДРАГА БУЛАТОВИЋА
 15. Крсто Пижурица: УВОД У ПЈЕСНИШТВО ВУКАЛИЦЕ МИЛУТИНОВИЋА
 16. Бранислав Остојић: ЗНАЧАЈАН ПРИЛОГ ЊЕГОШОЛОГИЈИ
 17. Соња Томовић-Шундић: КЊИЖЕВНО-НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ РАДОМИРА ИВАНОВИЋА
 18. Синиша Јелушић: ЊЕГОШЕВА ПОЕТИКА И ЕСТЕТИКА: ИЗАЗОВ, АЛТЕРНАТИВЕ И ГРАНИЦЕ ТУМАЧЕЊА