Proceedings of the Department of Arts, 22/2004

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 22/2004
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
22
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
292
ISSN:
0350–5480
Short link to the book:
http://canupub.me/gea7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

  1. Асим Пецо: ИЗ ЖИВОТА НАШИХ РИЈЕЧИ
  2. Радојица Јовићевић: ЛАГАТОР – ПРЕЗИМЕ И ТОПОНИМ
  3. Бранислав Остојић: О НЕКИМ ТВОРБЕНИМ ТИПОВИМА ТОПОНИМА У ЈЕЗЕРСКО-ШАРАНСКОЈ РЕГИЈИ
  4. Живојин Станојчић: ЕЛЕМЕНТИ ПРИМАРНИХ СЛОЈЕВА У ЈЕЗИКУ УМЕТНИЧКЕ ПРОЗЕ – НЕКОЛИКО ПРИМЕРА ИЗ ДЕЛА М. ЦРЊАНСКОГ
  5. Божо Ћорић: ХИБРИДИЗАЦИЈА У ТВОРБИ РЕЧИ
  6. Милош Ковачевић: ТИПОВИ КОНСТРУКЦИЈА С МНОЖЕЊЕМ НЕГАЦИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
  7. Зорица Радуловић: ЗАМЈЕНИЦА СВОЈ И НЕКА ЊЕНА ЗНАЧЕЊА
  8. Маријана Киршова: ЈЕЗИК РУСКИХ ПРЕВОДА ЛАЛИЋЕВИХ ДЕЛА
  9. Миодраг Јовановић: НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ВОКАЛСКОГ СИСТЕМА ГОВОРА ЈУЖНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
  10. Синиша Јелушић: АНТИНОМИЈЕ ТУМАЧЕЊА ПОЕТИЧКИХ ТЕРМИНА: АРИСТОТЕЛОВ KATHARSIS
  11. Радомир В. Ивановић: ДОПРИНОС НОВА ВУКОВИЋА ЉУБИШОЛОГИЈИ
  12. Жарко Ђуровић: ФРАГМЕНТИ О ЊЕГОШУ
  13. Лидија Томић: УМЈЕТНИЧКИ ПОСТУПАК У РОМАНУ „РАТ ЈЕ БИО БОЉИ” МИОДРАГА БУЛАТОВИЋА
  14. Крсто Пижурица: ЛИРИКА ЂУЗЕ РАДОВИЋА
  15. Момчило Параушић: ЈАВОР ЈЕЛУ РАЗГОВАРА…
  16. ХРОНИКА: Бранислав Остојић, Драгутин П. Вукотић, Радомир В. Ивановић, Бранко Поповић, Жарко Ђуровић