Proceedings of the Department of Arts, 5/1984

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 5/1984
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
5
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
236
ISSN:
0350-5480
Short link to the book:
http://canupub.me/0kf2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радован Зоговић: Седам пјесама
 2. Чедо Вуковић: Жуква
 3. Милан Ракочевић: Његошева осуда Доситеја
 4. Голуб Добрашиновић: Мемоарски списи Сима Матавуља
 5. Гојко М. Килибарда: Нешто о лицима у Горском вијенцу
 6. Радомир В. Ивановић: Књижевна определења и стваралачки поступци Марка Миљанова Поповића
 7. Иво Мардешић: Пјесма Лука Филипов Јована Јовановића Змаја у енглеском пријеводу
 8. Драгомир Вујичић: Мјесто ономастике у кругу сродних наука или научних дисциплина и начини биљежења ономастичке грађе
 9. Мато Пижурица: Етимологија и значење прилошког урвом из паштровских исправа
 10. Милија Станић: О неким квалитативно-квантитативним односима ускочког говора према другим народним говорима нашега језика и према књижевном језику
 11. Бранислав Остојић: О једној предлошко-генитивној вези у језику Марка Миљанова са семантичке и синтаксичке стране
 12. Радмило Маројевић: Изражавање посесивности у историји руског језика
 13. Владимир Секулић: Ка педагошкој граматици у настави енглеског језика

XРОНИКА

 1. Чедо Вуковић: Јован Деретић, и Милосав Бабовић, О књизи Успутно о незаобилазном Радована Зоговића
 2. Ристо Радуновић: Научни скуп Црногорски говори — резултати досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању
 3. Ристо Радуновић: Научни скуп Штампарска и књижевна дјелатност Божидара Вуковића Подгоричанина