Proceedings of The Department of Arts, 6/1985

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 6/1985
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
6
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
314
ISSN:
0350-5480
Short link to the book:
http://canupub.me/2vat
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Душан Костић: Граница земље (академска бесједа)
 2. Радован Зоговић: Двије пјесме
 3. Чедо Вуковић: Вријеме — мој завичај (академска бесједа)
 4. Душан Вукотић: Визуелизација поетске ријечи (академска бесједа)
 5. Милосав Бабовић: Поема Дошљаци Радована Зоговића
 6. Радомир В. Ивановић: Поетика Михаила Лалића
 7. Павле Мијовић: О неким иконолошким питањима Његошевог маузолеја на Ловћену
 8. Вера Герерсдорфер: Први француски пријевод Његошевог Горског вијенца
 9. Светозар Пилетић: Душан Ђуровић, „Дукљанска земља”
 10. Голуб Добрашиновић: Неколико прилога о С. Матавуљу
 11. Митар Пешикан: Прилог картографској обради црногорских говора
 12. Митар Пешикан: Уз зборник Црногорски говори
 13. Бранислав Остојић: О једном типу глаголских сложеница са префиксом у- у језику Петра I Петровића
 14. Драго Ћупић: Судбина вокалне групе А + О (<-ал, -ъл) у говорима Црне Горе
 15. Божидар Шекуларац: Морачка повеља
 16. Бранко Брновић: Три Змајева писма Стеву Чутурилу

ХРОНИКА

 1. Чедо Вуковић: Ријеч о Душану Вукотићу
 2. Димо Вујовић: Ријеч поводом отварања библиотеке-поклона Арса и Војке Милатовића
 3. Чедо Вуковић: Ријеч поводом отварања библиотеке-поклона Арса и Војке Милатовића
 4. Ријеч Арса и Војке Милатовића поводом отварања њихове библиотеке поклоњене Академији
 5. Бранислав Шошкић: Ријеч поводом представљања књиге Михаилу Лалићу у почаст
 6. Чедо Вуковић: Михаило Лалић — пјесник истине
 7. Михаило Лалић: Поводом представљања зборника Михаилу Лалићу у почаст
 8. Чедо Вуковић: Ријеч поводом представљања књиге Огледи и студије Ђузе Радовића
 9. Радоња Вешовић: Књига дубоке оданости литератури и њеним ствараоцима
 10. Радомир В. Ивановић: Књижевноисторијска и књижевнокритичка рекапитулација (Ђуза Радовић, Огледи и студије)
 11. Чедо Вуковић: Ријеч поводом оснивања Републичког одбора за обиљежавање 500-годишњице штампане књиге у Црној Гори
 12. Милосав Бабовић: Ријеч о Чеду Вуковићу
 13. Радоња Вешовић: Недореченост која призива
 14. Мато Пижурица: Представљање јавности књиге Црногорски говори