Литературное творчество Чедо Вуковича

Сборник статей

Književno djelo Čeda Vukovića
Original title:
Subtitle in original language:
Zbornik radova
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Book number in Edition:
3
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
244
ISBN:
86-7215-030-9
Short link to the book:
https://canupub.me/1brv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Душан Костић: НИ ЗРАКА НИ КОНАКА
 2. Радоња Вешовић: ЧЕЖЊА ЗА ПОСТОЈАНОШЋУ
 3. Јевто М. Миловић: РАЗГОВОР СА ЧЕДОМ ВУКОВИЋЕМ О РОМАНУ СУДИЛИШТЕ
 4. Блаже Конески: ЧУДО ДЕСЕТЕРЦА
 5. Радомир В. Ивановић: ВУКОВИЋЕВА ФИЛОЗОФИЈА И ПСИХОЛОГИЈА СТВАРАЊА
 6. Петар Влаховић: ПОРУКЕ — РОМАН ЧЕДА ВУКОВИЋА У СВЕТЛУ ЕТНОЛОГИЈЕ
 7. Милосав Бабовић: ИСТОРИЈСКИ РОМАН ПОРУКЕ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 8. Душан Јовић: ЈЕЗИЧКЕ ОСНОВЕ И ЈЕЗИЧКА НАДГРАДЊА У ДЕЛУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 9. Јован Чађеновић: НАЛИЧЈЕ РАТА И ЖИВОТА
 10. Ново Вуковић: ЧЕДО ВУКОВИЋ КАО ПИСАЦ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ
 11. Алла Г. Шешкен: „РУССКАЯ ТЕМА” В РОМАНЕ ЧЕДО ВУКОВИЧА „ПОСЛАНИЯ”
 12. Слободан Калезић: ИНОВАЦИЈСКИ ПОСТУПАК У РОМАНУ МРТВО ДУБОКО ЧЕДА ВУКОВИЋА
 13. Зорица Радуловић: ФОНЕТСКИ ДИЈАЛЕКТИЗМИ У ЈЕЗИКУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 14. Божена Јелушић: ОСНОВИ ПОЕТИКЕ И ПРИПОВЈЕДАЧКИ ПОСТУПАК ЧЕДА ВУКОВИЋА
 15. Милош Вулевић: НАЈНОВИЈИ РОМАНИ ЧЕДА ВУКОВИЋА