Литературное творчество Душана Костича

Сборник статей

Književno djelo Dušana Kostića
Original title:
Subtitle in original language:
Zbornik radova
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Book number in Edition:
4
Department:
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
312
ISBN:
86-7215-021-х
Short link to the book:
http://canupub.me/3haa
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Јевто М. Миловић: Разговор са Душаном Костићем
 2. Миливоје Марковић: Ка свету и човеку
 3. Радојица Таутовић: Пут Душана Костића
 4. Загорка Калезић: Лице Црне Горе у поезији Душана Костића
 5. Науме Радически: Времето во поезијата на Душан Костиќ
 6. Славко Гордић: Новине у поетском свету и говору Душана Костића
 7. Горан Калогјeра: Костићев Његош
 8. Милосав Бабовић: Опште и лично у Земљи вољеној Душана Костића
 9. Драгутин Огњановић: Поезија атмосфере и штимунга
 10. Војислав Максимовић: Пред књигом Заточеник југа Душана Костића
 11. Мирослав Ђуровић: Поријекло и значење костићевске сјете
 12. Радомир В. Ивановић: Генерирање књижевног текста у поезији Душана Костића
 13. Душан Јовић: Лингвистички приступ песничком језику Душана Костића
 14. Ново Вуковић: Романи Душана Костића
 15. Доне Пановски: Душан Костиќ на македонски
 16. Чедо Вуковић: Пјесник — путник — путописац
 17. Радоња Вешовић: О „Младости“ Душана Костића и неким мање познатим биографским моментима
 18. Бранко Јовановић: Одавно у мени, дубоко, трајно
 19. Добрило Аранитовић: Био-библиографија Душана Костића