ПЕТР ПЕТРОВИЧ НЕГОШ

ЛИЧНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, ВРЕМЯ

Petar II Petrović Njegoš
Original title:
Subtitle in original language:
Ličnost, djelo i vrijeme
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Co-publisher:
Serbian Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
27–30. 09. 1993.
Book number in Edition:
35
Department:
Book number in Department:
12
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
466
ISBN:
86-7215-058-9
Short link to the book:
http://canupub.me/0eqg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Поздравне ријечи: Душан Каназир, Драгутин Вукотић, Ћоко Стојичић, Гојко Челебић, Ђорђије Вушуровић, Чедомир Драшковић

РЕФЕРАТИ

 1. Б. Н. Путилов: Његош и црногорска епска традиција
 2. Мирослав Пантић: Његош и Гундулић
 3. Мирон Флашар: Нехришћанска старина у Његошевим забелешкама — Хеуристичке импликације
 4. Јован Деретић: „Шћепан Мали“ као политичка драма
 5. Александар Младеновић: Текстуална и филолошка основа критичког издања Његошевих дела
 6. Јован Н. Стриковић: Архетипски ниво код Његоша
 7. Витомир Вулетић: Петар Алексејевич Лавров о Његошу
 8. Бранко Поповић: Говорне ситуације у „Горском вијенцу”
 9. Милосав Бабовић: Проседе индивидуализације и типизације у „Горском вијенцу”
 10. Мирослав Егерић: Његош у виђењу Иве Андрића
 11. Ненад Љубинковић: Развој идеје о великој Црној Гори у контексту Милутиновићеве Пјеваније херцеговачке и црногорске и Његошевог Огледала српског
 12. Слободан Калезић: Андрићев Његош
 13. Чедомир М. Лучић: Утицај дјела Петра I на поезију његовог насљедника
 14. Милоје М. Ракочевић: Могући смисао Његошевог согласија општег
 15. Радомир В. Ивановић: Глобални симбол тајна у Његошевој поезији
 16. Бранислав Остојић: Један поглед на Његошев језик и његов удио у Вуковој реформи
 17. Милош Вукићевић: Одлука у Његошевом Горском вијенцу
 18. Синиша Јелушић: Византијска естетика и Његош (Увод у упоредну интерпретацију)
 19. Благота Мркаић: Сарајлијине пјесме у Његошевом Огледалу српском
 20. Миљан Мојашевић: Његош код Њемаца (Од Вука Караџића до Алојза Шмауса)
 21. Милан Ђурчинов: Дело Петра II Петровића Његоша у македонском књижевном и културном простору
 22. Живко Ђурковић: Његошево пјесничко биће у раној преписци
 23. Слободан Вукобрат: Проучавање Његошеве енглеске лектире
 24. Мирка Зоговић: Читања Његоша у Италији
 25. Јован Р. Бојовић: Петар Други Петровић Његош као државник
 26. Слободан Томовић: Христоцентричност у Његошевом дјелу
 27. Бранимир Човић: О превођењу „Горског вијенца” на руски језик
 28. Радомир Булатовић: Значај оружја у Његошевом дјелу