ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОГОРСКОГО САВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

PROBLEMI U CRNOGORSKOJ SAVREMENOJ LIKOVNOJ UMJETNOSTI
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Round Table
Date held:
12. 06. 2008.
Book number in Edition:
93
Department:
Book number in Department:
33
Editor:
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
104
ISBN:
978-86-7215-217-3
COBISS.CG-ID:
13650448
Short link to the book:
http://canupub.me/tgfi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Анка Бурић: ПРОБЛЕМИ У ЦРНОГОРСКОЈ САВРЕМЕНОЈ ЛИКОВНОЈ УМЈЕТНОСТИ
 2. Павле Пејовић: ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ У ЦРНОЈ ГОРИ У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ
 3. Зоран Живковић: СТАТУС ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
 4. Ирена Почек: ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ УМЈЕТНОСТИ У ЦРНОЈ ГОРИ – УПОРЕДНА ИСКУСТВА
 5. Наташа Ђуровић: ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ – ТЕМЕЉ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И КОЧНИЦЕ РАЗВОЈА У КОНТЕКСТУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
 6. Олга Перовић: ЛИКОВНА КРИТИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
 7. Љиљана Зековић: ЕДУКАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА ИЗЛАГАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА НИВОУ ЦРНЕ ГОРЕ
 8. Наташа Никчевић: МАРКЕТИНГ У УМЈЕТНОСТИ, УМЈЕТНОСТ И МАРКЕТИНГ
 9. Мирјана Дабовић-Пејовић: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГАЛЕРИЈЕ У ОКВИРУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ (КРОЗ ИСКУСТВА У РАДУ АТЕЉЕА ДАДО)
 10. Љиљана Караџић: АКТУЕЛНА ЛИКОВНА КРИТИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
 11. Ана Миљковац: ПОГРЕШАН СТАВ ДРУШТВА У ОДНОСУ НА ЛИКОВНУ УМЈЕТНОСТ КАО ПОСЉЕДИЦА ПРОБЛЕМА У ЕДУКАЦИЈИ
 12. Јаков Ђуричић: ГРАФИКА У САВРЕМЕНОЈ ЦРНОГОРСКОЈ ЛИКОВНОЈ УМЈЕТНОСТИ
 13. Ана Матић: ВИЗУЕЛНО ОГЛЕДАЊЕ – ПОЗИЦИЈА ЦРНА ГОРА
 14. Слободан Словинић: САВРЕМЕНА ЦРНОГОРСКА ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ ИЗЛОЖБЕ, ПРОПАГАНДА, ИЗДАВАШТВО, МЕДИЈИ
 15. Татјана Копривица: САВРЕМЕНА ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ У ЦРНОГОРСКОЈ ПЕРИОДИЦИ 1997-2007.
 16. Анастазија Мирановић: КОНТЕКСТУИРАЊЕ ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ У САВРЕМЕНОМ ЦРНОГОРСКОМ ДРУШТВУ. СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ КУЛТУРНИХ ПОТРЕБА И НАВИКА
 17. Златко Гламочак: КРИЗА УМЈЕТНОСТИ, КРИЗА ИНСТИТУЦИЈА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА САВРЕМЕНУ УМЈЕТНОСТ ЦРНЕ ГОРЕ
 18. Иван Шуковић: СИСТЕМ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРИВАТНИХ ГАЛЕРИЈА – ПРОБЛЕМИ БРОЈНЕ И НЕОПХОДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ТРАНСПОРТА РАДОВА