Foreign Policy of Montenegro — History and Contemporaneity

Spoljna politika Crne Gore — istorija i savremenost
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
27. 09. 2018.
Book number in Edition:
154
Book number in Department:
50
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
336
ISBN:
978-86-7215-466-5
COBISS.CG-ID:
39613200
Short link to the book:
http://canupub.me/ct0w
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Dragan K. Vukčević: Drugi pût
 2. Đorđe Borozan: Istorijat diplomatije Crne Gore
 3. Zoran Lakić: Crna Gora i njene istorijske granice
 4. Živko Andrijašević: Spoljna politika Crne Gore kao predmet crnogorske istoriografije
 5. Đorđe N. Lopičić: Konzularni odnosi Crne Gore od XV veka do 1918. godine
 6. Branko Lukovac: Spoljna politika Crne Gore u SFRJ, SRJ, SCG i prioriteti spoljne politike Crne Gore
 7. Budimir Lazović: Spoljna politika i diplomatija Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka i uloga vojvode Gavra Vukovića
 8. Saša Knežević: Međunarodne prilike i pozicija Crne Gore početkom XX i XXI vijeka
 9. Dragan Đukanović: Kontinuitet vanjske politike Crne Gore od 1997. godine: uspjesi i izazovi
 10. Nikoleta Đukanović: Evropeizacija spoljne politike Crne Gore u vrijeme kriza
 11. Boro Vučinić: Crna Gora geopolitički u evroatlantskoj sferi uticaja
 12. Aleksandar Rastović: Srbija i Crna Gora na razmeđu 19. i 20. veka — britanska percepcija
 13. Biljana Vučetić: Pogledi američke štampe na ulazak Crne Gore u jugoslovensku državu (1918–1919)
 14. Boris Vukićević: Ugovori sa Svetom Stolicom u diplomatiji Crne Gore / Jugoslavije
 15. Nikola Zečević: Diplomatska aktivnost crnogorskog poslanika Mitra Bakića u Carigradu od 1890. do 1903. godine
 16. Stefan Lakušić: Učešće Crne Gore u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama — nekad i sad
 17. Milivoje Baletić: Kvalitet življenja — standardizacija robe i usluga u Evropskoj uniji sa osvrtom na Crnu Goru
 18. Nebojša Čagorović: O politici povijesti i o nekim problemima istraživanja crnogorske spoljne politike
 19. Bojan Božović: Crna Gora — pravo na slobodu kretanja ljudi kao dio savremenih pravnih i političkih izazova
 20. Nikola B. Šaranović: Aspekti međunarodne pravosudne saradnje (proces pregovora u poglavlju „pravda, sloboda i bezbjednost“)
 21. Zoran Jocović: Posebnosti vanjske politike i diplomatije male države