Stefan Mitrov Ljubiša

Stefan Mitrov Ljubiša
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Symposium
Datum održavanja: Odjeljenje prirodnih nauka
21–23. 04. 1976.
Book number in Edition:
1
Department:
Book number in Department:
1
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
232
Short link to the book:
http://canupub.me/sac1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Бранко Павићевић: Уводна ријеч
 2. Ђуза Радовић: Пред порукама са Дробнога пијеска
 3. Ћамил Сијарић: Како данас читамо Љубишу
 4. Василије Калезић: Љубиша и наша критика
 5. Tvrtko Čubelić: Teorijski aspekti usmenog i pisanog književnog stvaralaštva u djelu Stefana M. Ljubiše
 6. Радован Зоговић: Неколике забиљешке o Љубиши
 7. Jože Pogačnik: Martin Krpan in Kanjoš Macedonović
 8. Божидар Пејовић: Функција и степен трансформираности фолклорних елемената у Љубишиним Приповијестима
 9. Нoвo Вуковић: О композицији Љубишиног дјела Причања Вука Дојчевића
 10. Милорад Стојовић: Живот као непрекидна сцена
 11. Јован Чађеновић: О композицији Љубишиних приповијести
 12. Слободан Вујачић: Актуалност анегдоте на Љубишину примјеру
 13. Раде Петровић: Стефан Митров Љубиша — национални и политички радник
 14. Мирослав Лукетић: Љубиша у црногорској штампи
 15. Радослав Ротковић: Љубишино посредовање у набавци оружја за устанике у Боки 1869. године
 16. Славко Мијушковић: Вентилација Љубишине заоставштине код Которског суда
 17. Слободан Томовић: Морални лик Љубишиног попа Андровића
 18. Данило Радојевић: Основни етички проблеми у дјелу С. М. Љубише
 19. Сaвo Вукмановић: Основне карактеристике главних ликова у књижевном дјелу Стефана Митрова Љубише
 20. Војислав Никчевић: Неке паралеле употребе народног језика у Његошеву Горском вијенцу и Љубишину Кањошу Мацедоновићу
 21. Асим Пецо: Један поглед на писану ријеч Стефана Митрова Љубише
 22. Радоје Симић, Бранислав Остојић: Неки случајеви конгруенције у језику Стефана Митрова Љубише