Muzička kultura Crne Gore XIII-XVIII vijek

MUSIC CULTURE OF MONTENEGRO XIII-XVIII CENTURY
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
66
Broj knjige u odjeljenju:
16
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
480
ISBN:
978-86-7215-226-5
COBISS.CG-ID:
14797072
Bibliografska jedinica:

Manja Radulović-Vulić, Muzička kultura Crne Gore XIII-XVIII vijek, Posebna izdanja (monografije i studije), 66, Odjeljenje umjetnosti, 16, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/rlhc
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI