Slike / Crteži / Akvareli

Autor / Autori:
Paintings / Drawings / Wathercolours
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
62
Broj knjige u odjeljenju:
14
Format:
24 x 30 cm
Broj strana:
288
ISBN:
978-86-7215-212-8
COBISS.CG-ID:
13413392
Bibliografska jedinica:

Dragan Karadžić, Slike / Crteži / Akvareli, Posebna izdanja (monografije i studije), 62, Odjeljenje umjetnosti, 14, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2008.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/i6fe
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI