Vremenska nepodudarnost biološkog i hronološkog starenja u Crnoj Gori

Autor / Autori:
ASYNCHRONY OF BILOGICAL AND CHRONOLOGICAL AGING IN MONTENEGRO
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
67
Broj knjige u odjeljenju:
31
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
402
ISBN:
978-86-7215-228-9
COBISS.CG-ID:
14932928
Bibliografska jedinica:

Dragutin P. Vukotić, Vremenska nepodudarnost biološkog i hronološkog starenja u Crnoj Gori, Posebna izdanja (monografije i studije), 67, Odjeljenje prirodnih nauka, 31, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/4xu3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI