ОЦЈЕНА ПРОФ. КОСТЕ ВОЈНОВИЋА (читана у ЈАЗУ 9. ожуј-ка 1889.) О ЗНАЧЕЊУ И ЗНАНСТВЕНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top