Crnogorsko t, d + jat > ć, đ

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top