Neto primarna produkcija i ukupna biomasa najznačajnijih ekosistema Nacionalnog parka »Biogradska gora« u Crnoj Gori

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top