POČETAK RADA KINEMATOGRAFA (BIOSKOPA), PRVI KINO-REPERTOAR I KINO-OPERATERI U KNJAŽEVINI CRNOJ GORI

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top