SOCIO-EKONOMSKI PROBLEMI OPSTANKA, TRANSFORMACIJE I RAZVITKA SELA — DIJALEKTIKA PREVAZILAŽENJA KONZERVATIVIZMA U ODNOSU NA SELO, SELJAŠTVO I RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top