Transformacija pravne prirode mukata i idžaretein vakufa u Bosni i Hercegovini

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top