KEY WORD: poetry

Сло­бо­дар­ски иде­а­ли у ли­те­ра­ту­ри НОБ-а

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Примјена есејистичког дискурса у књизи критика Жарка Ђуровића „Вриједности и мјере”

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Универзални мотиви као пјесничке константе (Важније књижевне одреднице Јанка Ђоновића)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Вода као поетска рефлексија

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
childhood,‍ lake,‍ light,‍ poet,‍ poetry,‍ sea,‍ Water

Ослобађање енергије – покушај форме и стила

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
ambience,‍ energy,‍ form,‍ motive,‍ poetry,‍ style

Filozofski aspekti poezije Pavla Goranovića

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top